1. Hurricane

  Hurricane, brittiskt jaktplan konstruerat av Sidney Camm ( 1893–1966) vid Hawker Aircraft Ltd. 1934 och tillverkat i 14 200 exemplar.
 2. antenn

  antenn är en apparat som tar emot eller sänder ut signaler i form av elektromagnetisk strålning.
 3. smygflygplan

  smygflygplan, stealthflygplan, flygplan som har konstruerats för att i minsta möjliga utsträckning upptäckas av radar.
 4. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.
 5. radarvarnare

  radarvarnare, elektronisk utrustning, liknande radiomottagare, som känner av strålning inom radarns frekvensområde.
 6. pulsförstärkare

  pulsförstärkare, elektronisk förstärkare med stor bandbredd och linjär faskurva, varigenom pulser kan förstärkas med liten förvrängning (låg distorsion).
 7. zonrör

  zonrör, tändrör i ammunition som på ett visst avstånd från målet tänder t.ex. en granats sprängladdning.
 8. kompositer

  kompositer, kompositmaterial, klass av material som innehåller två eller flera komponenter och som har egenskaper som väsentligen skiljer sig från de ingående komponenternas egenskaper.
 9. eldledningsradar

  eldledningsradar, radarsystem som används vid eldledning mot luft- och sjömål vid luftvärns-, kust- och sjöartilleri.
 10. AWACS

  AWACS, airborne warning and control system, flygburen stridsledningscentral.