1. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.
 2. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 3. rad

  rad, namn och beteckning för en äldre enhet för absorberad dos. 1 rad = 0,01 gray (Gy), där gray är SI-enhet.
 4. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 5. Sommar i P1

  Sommar i P1, program i Sveriges Radio, startat 1959 som Sommar på initiativ av dåvarande underhållningschefen Tage Danielsson, där inbjudna programvärdar pratar om fritt valda ämnen och spelar sin favoritmusik.

 6. postmodernism

  postmodernism, riktning inom modern filosofi, idédebatt och en rad estetiska verksamheter.
 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 10. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.