1. radera

  rade´ra verb ~de ~t ORDLED: rad-er-ar SUBST.: raderande, radering
  Svensk ordbok
 2. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 3. etsning

  etsning, konstgrafisk djuptrycksmetod, även (ålderdomligt) kallad radering.
 4. cybersäkerhet

  cybersäkerhet (engelska cyber security), tekniker, metoder och processer för att bevara och skydda digitala tillgångar från skador, attacker eller obehörig åtkomst.

 5. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.
 6. högerpartier

  högerpartier, benämning på politiska partier med konservativ eller marknadsliberal inriktning.
 7. Knol

  Knol, Google Knol, internetbaserat uppslagsverk, lanserat för allmänheten i en engelsk version 2008 av Google Inc., nedlagt 2012.

 8. datorvirus

  datorvirus är ett slags elaka dataprogram som tillverkas och släpps ut av ”hackare”.
 9. deleatur

  deleatur, korrekturtecken som anger borttagning.
 10. SSD-minne

  SSD-minne, SSD-disk, engelska solid-state drive, sekundärminnesteknik som i många sammanhang kan ersätta magnetiska (mekaniska) hårddiskar.