1. radioapparat

  ra`dioapparat subst. ~en ~er ORDLED: radio--ap-par-at-en
  Svensk ordbok
 2. nätbrum

  nätbrum, störning i radioapparat eller förstärkare för ljudsignaler, yttrande sig i ett brummande ljud i högtalaren.
 3. transistorradio

  transistorradio är ett slags liten, bärbar radioapparat.
 4. trådradio

  trådradio, tidigare använt system för förmedling av radioprogram på telefonledningar, speciellt i områden där kraftiga störningar kunde omöjliggöra vanlig radiomottagning eller i glesbygder med långt avstånd till radiostationer.
 5. radiorör

  ra`diorör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: radio--rör-et
  Svensk ordbok
 6. transistorradio

  transis`torradio subst. ~n ORDLED: trans-ist-or--radi-on
  Svensk ordbok
 7. kristallmottagare

  kristall`mottagare subst. ~n äv. kristallmottagarn, plur. ~, best. plur. kristallmottagarna ORDLED: krist-all--mot-tag-ar-en
  Svensk ordbok
 8. snabbväljare

  snabb`väljare subst. ~n äv. snabbväljarn, plur. ~, best. plur. snabbväljarna ORDLED: snabb--välj-ar-en
  Svensk ordbok
 9. radio

  ra´dio subst. ~n, plur. ibl. ~r ORDLED: radi-on
  Svensk ordbok
 10. chassi

  chassi [ʃas´- äv. -i´] subst. ~et el. ~t, ~er ORDLED: chassi-et
  Svensk ordbok