1. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 2. raket

  raket, projektil eller farkost, i regel flygande, som framdrivs av en raketmotor vilken arbetar enligt lagen om verkan och motverkan, dvs. att mot varje aktion svarar en lika stor motriktad reaktion.
 3. raka bukmuskeln

  raka bukmuskeln är en muskel som man använder när man böjer överkroppen (bålen) framåt, som när man gör situps.
 4. raketmotor

  raketmotor, reaktionsmotor (strålmotor) för farkost, vanligen raket eller robot, där allt drivmedel, både bränsle och oxidator, finns i farkosten.
 5. Rakel

  Rakel, patriarken Jakobs andra hustru, dotter till Laban, mor till Josef och Benjamin.
 6. raketvapen

  raketvapen, vapen med styrda eller ostyrda projektiler, oftast med konventionellt laddad stridsdel.
 7. rak ordföljd

  rak ordföljd, term särskilt i svensk grammatik för ordföljd där subjektet föregår det finita verbet: Hon har inte kommit än.
 8. rakitis

  rakitis, skelettsjukdom, se rakit.
 9. raketgevär

  raketgevär,bazooka”, buret vapen för skjutning av (ostyrda) raketprojektiler.
 10. Ockhams rakkniv

  Ockhams rakkniv, metodologisk princip med innebörden att man inte bör anta existensen av flera ting eller företeelser än som är nödvändigt för att förstå eller förklara de ifrågavarande – konkret iakttagna – fenomenen.