1. Rakel

  Rakel, kvinnonamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’tacka’, ’moderfår’.
 2. raketflygplan

  raketflygplan, flygplan med enbart raketmotor.
 3. Rakel

  Rakel, patriarken Jakobs andra hustru, dotter till Laban, mor till Josef och Benjamin.
 4. raketapparat

  raketapparat, anordning för att med krutdriven raket skjuta över en första kontaktlina till en nödställd farkost från en undsättande räddningsenhet.
 5. rakel

  rakel, grafisk term för en stålkniv eller ett stålband som i djuptryckspressen skrapar av den oönskade tryckfärgen från tryckcylinderns ograverade eller oetsade partier.
 6. raketmotor

  raketmotor, reaktionsmotor (strålmotor) för farkost, vanligen raket eller robot, där allt drivmedel, både bränsle och oxidator, finns i farkosten.
 7. raketsond

  raketsond, den nyttiga lasten i en raket avsedd att föra ut vetenskapliga instrument i den nära rymden.
 8. raketvapen

  raketvapen är ett slags vapen som drivs med någon form av raket mot målet där det exploderar.
 9. raketgevär

  raketgevär,bazooka”, buret vapen för skjutning av (ostyrda) raketprojektiler.
 10. raketekvationen

  raketekvationen, grundläggande matematisk ekvation för framdrivning av raketer, se farkostekvationen.