1. rallar

  rallar, Rallidae, familj tran- och rallfåglar som omfattar ca 150 arter och har världsvid utbredning.
 2. rallare

  rallare, arbetare vid de stora järnvägsbyggena under 1800-talets andra del och början av 1900-talet.
 3. växtätare

  växtätare, djur som till helt övervägande del livnär sig av vegetabilisk föda.
 4. Nya Zeeland

  Nya Zeeland, stat i Oceanien.

 5. arbetardiktning

  arbetardiktning, begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat.

 6. kornknarr

  kornknarr, Crex crex, art i fågelfamiljen rallar.

 7. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 8. Buffalo Bill

  Buffalo Bill, egentligen William Frederick Cody, 1846–1917, legendomspunnen amerikansk jägare och showman.
 9. rall

  rall subst. ~en ~ar ORDLED: rall-en
  Svensk ordbok
 10. rallare

  rall`are subst. ~n äv. rallarn, plur. ~, best. plur. rallarna ORDLED: rall-ar-en
  Svensk ordbok