1. ram

  ram för urvalsdragning, statistisk fackterm för en lista, ett register eller någon annan förteckning över den population, som urvalet skall dras ur.
 2. RAM

  RAM, direktminne uppbyggt av integrerade halvledarkretsar (chips).
 3. ram

  ram, rambärverk, bärande konstruktion av balkar och pelare, böjstyvt förenade med varandra.
 4. ram

  2ram adj., neutr. undviks
  Svensk ordbok
 5. ram

  1ram subst. ~en ~ar ORDLED: ram-en
  Svensk ordbok
 6. Ram Gopal

  Gopal, Ram, 1917–2003, indisk danskonstnär.
 7. Frenet-ram

  Frenet-ram, ett ortonormerat koordinatsystem med origo i en punkt på en kurva och vars koordinataxlar är parallella med kurvans respektive tangentvektor, normal och binormal i punkten.
 8. Ram Nath Kovind

  Kovind, Ram Nath, född 1945, indisk politiker (BJP), president sedan 2017.

 9. Ram Mohan Roy

  Roy, Ram Mohan, indisk social och religiös reformator, se Rammohan Ray.
 10. Ram Baran Yadav

  Yadav, Ram Baran, född 1948, nepalesisk läkare och politiker, 2008–15 president i Nepal.