1. ramlag

  ramlag, lag som endast innehåller allmänt hållna regler, ramar.
 2. ramla

  ram`la verb ~de ~t ORDLED: raml-ar SUBST.: ramlande
  Svensk ordbok
 3. ramlare

  ramlare, av jägare använd benämning på utvuxen hane av skogs- eller fälthare.
 4. ramla på

  ramla på´ verb ramlade ramlat ORDLED: raml-ar
  Svensk ordbok
 5. ramlare

  ram`lare subst. ~n äv. ramlarn, plur. ~, best. plur. ramlarna ORDLED: raml-ar-en
  Svensk ordbok
 6. Palestinakriget

  Palestinakriget, den väpnade konflikten 1948–49 mellan Israel och dess grannländer; jämför Israel–Palestina-frågan.

 7. fästing

  fästing, Ixodes ricinus, art i spindeldjursfamiljen fästingar.
 8. Suzanne Collins

  Collins, Suzanne, född 1962, amerikansk författare.
 9. cricket

  cricket, kricket, engelskt slagbollspel av utpräglat taktisk karaktär.
 10. glima

  glima, glíma, en fornnordisk form av brottning och Islands nationalidrott.