1. rand

  rand, myntenhet i Sydafrika.
 2. rand

  rand, i numismatiska sammanhang ytan mellan åtsidan och frånsidan på ett mynt.
 3. rand

  rand subst. ~en ränder [rän´d-] ORDLED: rand-en
  Svensk ordbok
 4. Rand Paul

  Paul, Randal ( Rand), född 7 januari 1963, amerikansk politiker (republikan) och läkare, senator för Kentucky sedan 2011; son till Ron Paul.
 5. Paul Rand

  Rand, Paul, ursprungligen Peretz Rosenbaum, 1914–96, amerikansk grafisk formgivare.
 6. Ayn Rand

  Rand, Ayn, egentligen Alisa Rosenbaum, 1905–82, rysk-amerikansk författare.
 7. randskrift

  randskrift, text eller räffling på ett mynts rand, se lettring.
 8. randig sjökock

  randig sjökock, Callionymus lyra , art i familjen sjökockfiskar som finns på sandiga och dyiga bottnar från strandnära till 430 m djup i Medelhavet och östra Nordatlanten.
 9. randvillkor

  randvillkor, villkor som lösningen till en differentialekvation skall uppfylla vid randen av det område på vilket ekvationen är definierad.
 10. randbarkning

  randbarkning, barkning i sammanhängande ränder av rundvirke för att befrämja virkets torkning.