1. rapportera

  rapporte´ra verb ~de ~t ORDLED: rap-port-er-ar SUBST.: rapporterande, rapportering
  Svensk ordbok
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 3. mammutar

  mammutar, Mammuthus, släkte utdöda elefantdjur med cirka 20 arter, ibland uppdelade på flera släkten (bland annat Archidiskodon och Parelephas).

 4. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 5. Harry S. Truman

  Truman, Harry S., född 8 maj 1884, död 26 december 1972, amerikansk politiker (demokrat), president 1945–53.

 6. supernova

  supernova, våldsamt exploderande stjärna; explosionen kan innebära slutet för stjärnans aktiva liv.
 7. richterskalan

  richterskalan, skala för jordbävningars magnitud, dvs. mått på energiutlösning, benämnd efter den amerikanske seismologen Charles Richter ( 1900–85).
 8. hajar

  hajar, Selachimorpha, överordning broskfiskar som omfattar ca 350 arter fördelade på åtta ordningar.

 9. objektivitet

  objektivitet, saklighet, opartiskhet (motsats subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt används i ett flertal betydelser.
 10. public service

  public service är ett system där ett företag sänder radioprogram och/eller TV-program på uppdrag av staten, ”i allmänhetens tjänst”.