1. rapportera

  rapporte´ra verb ~de ~t ORDLED: rap-port-er-ar SUBST.: rapporterande, rapportering
  Svensk ordbok
 2. Oden

  Oden, gud i fornnordisk religion, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.

 3. Barbro Alving

  Alving, Barbro, signaturen Bang, 1909–87, journalist, dotter till Fanny och Hjalmar Alving.
 4. Harry S. Truman

  Truman, Harry S., född 8 maj 1884, död 26 december 1972, amerikansk politiker (demokrat), president 1945–53.

 5. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 6. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 7. Srebrenica

  Srebrenica, gruvstad i östra Bosnien och Hercegovina; 15 600 invånare (2014).

 8. richterskalan

  richterskalan, skala för jordbävningars magnitud, dvs. mått på energiutlösning, benämnd efter den amerikanske seismologen Charles Richter ( 1900–85).
 9. seaborgium

  seaborgium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 106, kemiskt tecken Sg.
 10. Jarl Alfredius

  Alfredius, Jarl, 1943–2009, radio- och TV-journalist.