1. ras

  ras är en variant av en djurart med tydliga särdrag.
 2. ras

  ras, rörelse av material i fritt fall, inom geologin t.ex. fritt fall utför ett stup eller en slänt av bergmassor, s.k. bergras, eller utför en slänt av sten-, grus- eller sandpartiklar.
 3. ras

  2ras subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ras-et
  Svensk ordbok
 4. ras

  1ras subst. ~en ~er ORDLED: ras-en
  Svensk ordbok
 5. Ras Shamra

  Ras Shamra, arkeologisk fyndort i Syrien, se Ugarit.
 6. Ras Dejen

  Ras Dejen, Ras Dashan, Etiopiens högsta berg, ca 140 km nordöst om Tanasjön; 4 620 m ö.h.
 7. Ras Tannura

  Ras Tannura, stad i östra Saudiarabien; för belägenhet se landskarta Saudiarabien.
 8. Ras Laffan

  Ras Laffan, stad i norra Qatar; för belägenhet se landskarta Qatar.
 9. Ras Lanuf

  Ras Lanuf, stad i norra Libyen; för belägenhet se landskarta Libyen.
 10. Ras Gharib

  Ras Gharib, stad i östra Egypten; för belägenhet se landskarta Egypten.