1. rat

  rat, storhet som avser företeelse vilken upprepar sig i tiden utan att behöva vara periodisk.
 2. rationalism

  rationalism, filosofisk riktning som i motsats till empirism hävdar att det är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda förnuftet.
 3. rationell

  rationell betyder oftast ’effektiv och praktisk’.
 4. rationalisering

  rationalisering, samlingsterm för åtgärder som sätts in för att effektivisera en verksamhet, antingen genom att producera mer med givna resurser eller genom att minska resursåtgången för ett givet resultat.
 5. rationalitet

  rationalitet, det som bygger på förnuftet.
 6. ratifikation

  ratifikation, ratificering, en regerings godkännande av en tidigare framförhandlad internationell överenskommelse (traktat).
 7. Ratko Mladić

  Mladić, Ratko, född 1942 i Bosnien, serbisk militär, krigsförbrytare.

 8. ratificering

  ratificering, detsamma som ratifikation.
 9. rationella förväntningar

  rationella förväntningar, nationalekonomiskt begrepp som innebär att människor, utan att nödvändigtvis känna till ekonomisk teori, förväntar sig att ekonomin skall utvecklas så som den ekonomiska teorin förutsäger.
 10. Rat Pack

  Rat Pack, ursprungligen en intern benämning i Hollywood på umgängeskretsen kring Humphrey Bogart som inkluderade bl.a. Frank Sinatra.