1. rat

  rat, storhet som avser företeelse vilken upprepar sig i tiden utan att behöva vara periodisk.
 2. Rat Pack

  Rat Pack, ursprungligen en intern benämning i Hollywood på umgängeskretsen kring Humphrey Bogart som inkluderade bl.a. Frank Sinatra.
 3. Rat für Formgebung

  Rat für Formgebung , institution för främjande av design i Tyskland, etablerad i Västtyskland 1953.
 4. Rata Storgrund

  Rata Storgrund, fyr i sydöstra Västerbotten; för belägenhet se landskapskarta Västerbotten.
 5. rating

  rating, bedömning av kreditvärdigheten hos tilltänkta låntagare, t.ex. ett företags betalningsförmåga.
 6. rattlås

  rattlås, mekaniskt låssystem för bil (ofta i kombination med tändningslås) med syfte att hindra olovligt användande.
 7. Ratan

  Ratan, hamnplats 35 km nordöst om Umeå.
 8. rattväxel

  rattväxel, växelspak placerad i anslutning till ratten på en bil.
 9. ratifikation

  ratifikation, ratificering, en regerings godkännande av en tidigare framförhandlad internationell överenskommelse (traktat).
 10. rationalisering

  rationalisering, samlingsterm för åtgärder som sätts in för att effektivisera en verksamhet, antingen genom att producera mer med givna resurser eller genom att minska resursåtgången för ett givet resultat.