1. Stockholm Interbank Offered Rates

  Stockholm Interbank Offered Rates, räntesats, se STIBOR.
 2. rat

  rat, storhet som avser företeelse vilken upprepar sig i tiden utan att behöva vara periodisk.
 3. Rata Storgrund

  Rata Storgrund, fyr i sydöstra Västerbotten; för belägenhet se landskapskarta Västerbotten.
 4. prime rate

  prime rate, amerikansk beteckning för den räntesats som vanligen utgör bas för räntesättningen hos Federal Reserve System.
 5. Rat Pack

  Rat Pack, ursprungligen en intern benämning i Hollywood på umgängeskretsen kring Humphrey Bogart som inkluderade bl.a. Frank Sinatra.
 6. rate

  rate [rej´t äv. rä´t] subst. ~n [-en] ~r [-er] ORDLED: rat-en
  Svensk ordbok
 7. rata

  ra`ta verb ~de ~t ORDLED: rat-ar SUBST.: ratande
  Svensk ordbok
 8. Exchange Rate Mechanism

  Exchange Rate Mechanism, växelkursmekanism inom EU, se ERM2.
 9. Rat für Formgebung

  Rat für Formgebung , institution för främjande av design i Tyskland, etablerad i Västtyskland 1953.
 10. artutrotning

  artutrotning, utrotning av växter, svampar och djur på grund av människans ingrepp i naturen.