1. ratificera

  ratifice´ra verb ~de ~t ORDLED: rati-fic-er-ar SUBST.: ratificerande, ratificering; ratifikation
  Svensk ordbok
 2. Tjetjenien-Ingusjien

  Tjetjenien-Ingusjien, 1936–44 och 1957–92 autonom republik inom nuvarande Ryska federationen; 19 300 km 2.
 3. Gadsdenköpet

  Gadsdenköpet , traktat mellan USA och Mexico, ratificerad 1854.
 4. Montrealprotokollet

  Montrealprotokollet [mɑ:ntriɔ:l-], överenskommelse undertecknad i Montreal 1987 angående begränsad användning och utsläpp av substanser, i första hand freoner och haloner, som skadar ozonskiktet i stratosfären.
 5. ratifikation

  ratifikation eller ratificering är när en regering godkänner en överenskommelse som tidigare har förhandlats fram mellan två eller flera stater.
 6. Londondeklarationen

  Londondeklarationen, definition av folkrättsliga regler för sjökrig.
 7. fartygsläkare

  fartygsläkare, läkare som är ansvarig för sjukvård och hygien ombord på fartyg, vanligen passagerarfartyg eller större örlogsfartyg.
 8. hemsändning

  hemsändning, hemsändande, term i utlänningslagstiftningen.
 9. FN-dagen

  FN-dagen, årlig högtidsdag för FN den 24 oktober med anledning av organisationens tillkomst denna dag 1945.
 10. Shimlakonventionen

  Shimlakonventionen, fördrag slutet 1914 i den indiska staden Shimla mellan Storbritannien, Kina och Tibet.