1. rationalism

  rationalism, filosofisk riktning som i motsats till empirism hävdar att det är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda förnuftet.
 2. rationell

  rationell betyder oftast ’effektiv och praktisk’.
 3. rationalisering

  rationalisering, samlingsterm för åtgärder som sätts in för att effektivisera en verksamhet, antingen genom att producera mer med givna resurser eller genom att minska resursåtgången för ett givet resultat.
 4. rationalitet

  rationalitet, det som bygger på förnuftet.
 5. rationella förväntningar

  rationella förväntningar, nationalekonomiskt begrepp som innebär att människor, utan att nödvändigtvis känna till ekonomisk teori, förväntar sig att ekonomin skall utvecklas så som den ekonomiska teorin förutsäger.
 6. rationalism

  rationalism, förhållningssätt inom arkitekturen där man utgår från en medveten analys av förutsättningarna för en byggnads uppförande och därvid eftersträvar största möjliga effektivitet vad gäller byggnadens konstruktion och ekonomi.
 7. kritisk rationalism

  kritisk rationalism, uppfattning om vetenskaplig rationalitet som förespråkas av framför allt Karl Popper och Imre Lakatos.
 8. rationalisering

  rationalisering, inom psykologin en försvarsstrategi där känslomässiga drivkrafter bortförklaras med rationella eller skenbart rationella resonemang.
 9. rationalism

  rationalism, il razionalismo, den italienska arkitekturens motsvarighet till funktionalismen, med Giuseppe Terragni som viktigaste namn.
 10. ration

  ration [ratʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: rat-ion-en
  Svensk ordbok