1. rattfylleri

  rattfylleri, trafiknykterhetsbrott som, enligt lagen om straff för vissa trafikbrott, begås av den som framför motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker.
 2. Rattus

  Rattus, det vetenskapliga namnet på ett släkte råttdjur med ca 60 arter, bl.a. brun- och svartråtta.
 3. rattonykterhet

  rattonykterhet, till 1990 benämning på rattfylleri med blodalkoholhalt mellan 0,5 och 1,5 promille.
 4. ratt

  ratt subst. ~en ~ar ORDLED: ratt-en
  Svensk ordbok
 5. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 6. rattlås

  rattlås, mekaniskt låssystem för bil (ofta i kombination med tändningslås) med syfte att hindra olovligt användande.
 7. rattväxel

  rattväxel, växelspak placerad i anslutning till ratten på en bil.
 8. rattsurfning

  rattsurfning, benämning på användandet av mobiltelefon i samband med bilkörning. 

 9. ratta

  ratt`a verb ~de ~t ORDLED: ratt-ar SUBST.: rattande, rattning
  Svensk ordbok
 10. rattfylla

  ratt`fylla subst. ~n ORDLED: ratt--fyll-an
  Svensk ordbok