1. ratt

  ratt subst. ~en ~ar ORDLED: ratt-en
  Svensk ordbok
 2. rattlås

  rattlås, mekaniskt låssystem för bil (ofta i kombination med tändningslås) med syfte att hindra olovligt användande.
 3. rattväxel

  rattväxel, växelspak placerad i anslutning till ratten på en bil.
 4. Rattus

  Rattus, det vetenskapliga namnet på ett släkte råttdjur med ca 60 arter, bl.a. brun- och svartråtta.
 5. rattfylleri

  rattfylleri, trafiknykterhetsbrott som, enligt lagen om straff för vissa trafikbrott, begås av den som framför motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker.
 6. rattonykterhet

  rattonykterhet, till 1990 benämning på rattfylleri med blodalkoholhalt mellan 0,5 och 1,5 promille.
 7. rattsurfning

  rattsurfning, benämning på användandet av mobiltelefon i samband med bilkörning. 

 8. ratta

  ratt`a verb ~de ~t ORDLED: ratt-ar SUBST.: rattande, rattning
  Svensk ordbok
 9. rattfylla

  ratt`fylla subst. ~n ORDLED: ratt--fyll-an
  Svensk ordbok
 10. rattstång

  ratt`stång subst. ~en rattstänger ORDLED: ratt--stång-en
  Svensk ordbok