1. rattsurfning

  rattsurfning, benämning på användandet av mobiltelefon i samband med bilkörning. 

 2. rattstång

  ratt`stång subst. ~en rattstänger ORDLED: ratt--stång-en
  Svensk ordbok
 3. ratta

  ratt`a verb ~de ~t ORDLED: ratt-ar SUBST.: rattande, rattning
  Svensk ordbok
 4. ratt

  ratt subst. ~en ~ar ORDLED: ratt-en
  Svensk ordbok
 5. rattväxel

  rattväxel, växelspak placerad i anslutning till ratten på en bil.
 6. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 7. Bertil

  Bertil, född 28 februari 1912, död 5 januari 1997, svensk prins, hertig av Halland, son till Gustaf VI Adolf och hans första hustru, kronprinsessan Margareta; jämför släktartikel Bernadotte.

 8. kullerstock

  kullerstock, styranordning på fartyg från 1500-talets slut till mitten av 1700-talet, då den ersattes med en ratt.
 9. parallellstag

  parallellstag, länkarm i fyrhjuligt fordons styrsystem vilken håller de styrande hjulen helt eller nästan parallella (vid ackermannstyrning styrs innerhjulet ut något mer än ytterhjulet).
 10. rattlås

  rattlås, mekaniskt låssystem för bil (ofta i kombination med tändningslås) med syfte att hindra olovligt användande.