1. rauk

  rauk, strandpelare (abrasionsvittne) på Gotland och Öland.
 2. rauk

  rauk [rau´k] subst. ~en ~ar ORDLED: rauk-en
  Svensk ordbok
 3. Raukumarabergen

  Raukumarabergen, berg på Nordön i Nya Zeeland; för belägenhet se landskarta Nya Zeeland.
 4. Raukasjön

  Raukasjön, sjö i norra Jämtland; för belägenhet se landskapskarta Jämtland.
 5. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.
 6. abrasionsvittne

  abrasionsvittne, strandpelare, mer eller mindre fristående pelarlik bildning, skapad genom vågabrasion i fast berg som är inhomogent på grund av varierande sammansättning eller sprickrikedom.
 7. Hoburgen

  Hoburgen, klipparti på södra Gotland bestående av kalkstensklintar eller burgar; 35 m ö.h.
 8. Stora Karlsö

  Stora Karlsö är en liten ö väster om Gotland.
 9. Gotland

  Gotland är ett landskap i östra Götaland.
 10. Böda kronopark

  Böda kronopark ligger på norra Öland och består huvudsakligen av 6 000 ha skogsmark.