1. Re

  Re, kemiskt tecken för grundämnet rhenium.
 2. Re

  Re, Ra, i fornegyptisk religion solgudens mest betydelsefulla form.
 3. Re

  Re, före detta kommun i Vestfold og Telemark fylke, sydöstra Norge.

 4. re-

  re-, förstavelse med betydelsen ’åter-’, ’om-’, ’tillbaka-’, använd för att beteckna återgång till ett tidigare tillstånd eller upprepning av en handling.
 5. re

  re, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den andra tonen i varje hexakord, dvs. tonerna d, g respektive a.
 6. Amun-Re

  Amun-Re, fornegyptisk gud, se Amun.
 7. Re

  Re, egentligen Re, beteckning för reynoldstal, Re =  v · l / ν, där v är karakteristisk hastighet, l är karakteristisk längd och ν är kinematisk viskositet.
 8. Re

  Re, matematisk beteckning för realdelen av ett komplext tal.
 9. Ernest Hemingway

  Hemingway, Ernest, född 21 juli 1899, död 2 juli 1961, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1954.

 10. Amun

  Amun eller Amon, grekisk form Ammon, huvudguden i det egyptiska Thebe under antiken.