1. Re

  Re, Ra, i fornegyptisk religion solgudens mest betydelsefulla form.
 2. re-

  re-, förstavelse med betydelsen ’åter-’, ’om-’, ’tillbaka-’, använd för att beteckna återgång till ett tidigare tillstånd eller upprepning av en handling.
 3. Re

  Re, egentligen Re, beteckning för reynoldstal, Re =  v · l / ν, där v är karakteristisk hastighet, l är karakteristisk längd och ν är kinematisk viskositet.
 4. re

  re, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den andra tonen i varje hexakord, dvs. tonerna d, g respektive a.
 5. Amun-Re

  Amun-Re, fornegyptisk gud, se Amun.
 6. Re

  Re, kemiskt tecken för grundämnet rhenium.
 7. Re

  Re, matematisk beteckning för realdelen av ett komplext tal.
 8. Re

  Re, före detta kommun i Vestfold og Telemark fylke, sydöstra Norge.

 9. fortiter in re, suaviter in modo

  fortiter in re, suaviter in modo, strängt (eller starkt) i sak, men milt i formen.
 10. Moral Re-Armament

  Moral Re-Armament, religiös rörelse, se MRA.