1. rea

  rea, vardaglig benämning på realisation.
 2. rea

  2re`a verb ~de ~t ORDLED: re-ar SUBST.: reande; 1rea
  Svensk ordbok
 3. rea

  1re`a subst. ~n reor ORDLED: re-an
  Svensk ordbok
 4. Rea Silvia

  Rea Silvia, Rhea Silvia, Ilia, i romersk mytologi dotter till Aeneas, alternativt ättling till denne och dotter till Numitor, kung i Alba Longa.
 5. rea-

  rea- förled
  Svensk ordbok
 6. realisera

  realisera, förverkliga, genomföra; avyttring av egendom, omvandling av egendom till reda pengar, t.ex. fast egendom eller värdepapper.
 7. realisation

  realisation, rea, inom ekonomin utförsäljning av bl.a. varor till väsentligt nedsatt pris under en begränsad period i syfte att t.ex. minska lagret eller för att rensa det från säsongsmässiga varor.
 8. reagens

  reagens, kemisk förening eller kombination av föreningar som vid tillsats till ett prov ger sådana karakteristiska förändringar att provet kan bestämmas kvantitativt eller kvalitativt.
 9. reaktionstid

  reaktionstid, den tid det tar för en person att reagera på yttre stimulus, t.ex. att trycka på en knapp efter en ljud- eller ljussignal.
 10. realisationsprincipen

  realisationsprincipen, princip som innebär att en intäkt får redovisas och påverka ett företags resultat först när den har intjänats och den utförda prestationen har lett till att kontanter eller en säker fordran har erhållits.