1. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 2. realismen

  realismen, se realism.
 3. realkapital

  realkapital, kapital (produktionsmedel) i form av bl.a. fabriker, verktyg, maskiner och mark som förutom råvara och arbetskraft krävs för att producera en vara.
 4. real

  real, silvermynt infört vid 1300-talets mitt i Spanien och Portugal.
 5. real

  real, myntenhet (sedan 1 juli 1994) i Brasilien; 1 real=100 centavos.
 6. Real Madrid

  Real Madrid, egentligen Real Madrid Club de Fútbol, spansk fotbollsklubb bildad 1902.

 7. real

  real (ytterst av medeltidslat. realis ’verklig’, av latin res ’sak’, ’ting’, ’föremål’), real-, verklig, faktisk, sak-; motsats ofta: nominell.
 8. realskola

  realskola, skolform som avskaffades successivt under 1950- och 60-talen i och med att den obligatoriska skolan blev nioårig (de sista kommunala realskolorna upphörde dock först 1972).
 9. realisation

  realisation, rea, inom ekonomin utförsäljning av bl.a. varor till väsentligt nedsatt pris under en begränsad period i syfte att t.ex. minska lagret eller för att rensa det från säsongsmässiga varor.
 10. real tennis

  real tennis, racketspel inomhus.