1. realtid

  realtid (engelska real time), det faktiska tidsförloppet då en process pågår.
 2. realtidssystem

  realtidssystem, datorbaserat system, som kontrollerar en pågående process och bearbetar data tillräckligt snabbt för att i tid avge de nödvändiga resultaten.
 3. real-time strategy

  real-time strategy, RTS, undergenre till och vidareutveckling av datorspelsgenren strategispel.
 4. realtidsklocka

  realtidsklocka, datorklocka som dels mäter datorns tid, dels utnyttjas för att generera periodiska avbrott, så kallade klockavbrott.
 5. real tennis

  real tennis, racketspel inomhus.
 6. realtidsbearbetning

  rea`ltidsbearbetning subst. ~en ~ar ORDLED: re-al-tids--be-arbet-ning-en
  Svensk ordbok
 7. inkomst

  inkomst, summan av konsumtion och sparande under en viss tidsperiod. 

 8. fuga

  fuga, kontrapunktisk musikform där oftast 3–4 stämmor uppträder i tematiskt strängt reglerade imitationsstrukturer (genomföringar) omväxlande med friare polyfona avsnitt (mellanspel).
 9. ubikvitet

  ubikvitet, teologisk term präglad under Luthers strid med Zwingli om Kristi närvaro i nattvarden.
 10. comes

  comes den melodiska imitationen eller ”svaret” på temat (dux) i en fuga.