1. recidiv

  recidiv, återfall, nytt insjuknande i tidigare, till synes utläkt sjukdom.
 2. recidiv

  recidiv, detsamma som återfall i brott.
 3. recidivfara

  recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet.
 4. recidiv

  recidi´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: re-cid-iv-et
  Svensk ordbok
 5. recidivera

  recidive´ra verb ~de ~t ORDLED: re-cid-iv-er-ar SUBST.: recidiverande, recidivering
  Svensk ordbok
 6. biomarkör

  biomarkör, biologisk markör, företeelse eller storhet som när den kan påvisas respektive överstiger ett visst mätvärde utgör en indikator för att ett visst biologiskt förhållande föreligger, eller kan förväntas uppkomma, i en organism eller ett annat biologiskt system.
 7. återfall i brott

  återfall i brott, recidiv, att en person som en gång begått ett brott åter begår brottslig handling.
 8. cancerläkemedel

  cancerläkemedel, samlingsterm för läkemedel som används i behandlingen av cancer för att bromsa tumörens tillväxt och för att medverka till att cancerceller dör.
 9. relaps

  relaps, medicinsk term, detsamma som recidiv.
 10. herpes genitalis

  herpes genitalis, genital herpes, infektionssjukdom med blåsor och sår i könsorganens slemhinnor eller den omgivande huden.