1. recidivera

    recidive´ra verb ~de ~t ORDLED: re-cid-iv-er-ar SUBST.: recidiverande, recidivering
    Svensk ordbok
  2. skov

    skov (av medellågtyska schōf ’kärve’, ’bunt’, ’knippe’, ’skov’), som medicinsk term ett uppflammande eller en ny episod av en sjukdom som återkommer (recidiverar) eller är kronisk.
  3. herpes genitalis

    herpes genitalis, genital herpes, infektionssjukdom med blåsor och sår i könsorganens slemhinnor eller den omgivande huden.