1. redoxreaktion

  redoxreaktion, kemisk reaktion i vilken ett ämne reduceras medan ett annat oxideras.

 2. redovisning

  redovisning, det att redovisa; metod för att informera om en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden.

 3. redoxklin

  redoxklin, gräns i havs- och sjöbottensediment eller i det fria vattnet vid vilken syrekrävande nedbrytning av dött organiskt material upphör till följd av att det lösta syret i porvattnet eller vattnet förbrukats och ersätts av nedbrytning där sulfatreducerande bakterier utnyttjar syret i vattnets sulfatjoner.
 4. redoxpar

  redoxpar, inom kemin ett systems reducerade och motsvarande oxiderade form, se redoxreaktion.
 5. redoxpotential

  redoxpotential, den elektrodpotential som kan uppmätas i en cell där den ena halvcellen består av en inert elektrod (vanligen av platina) i kontakt med något redoxpar och där den andra halvcellen är en normalvätgaselektrod.
 6. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 7. redo

  re`do adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 8. Alltid redo

  Alltid redo, scouternas lösen.
 9. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 10. redovisningsvaluta

  redovisningsvaluta, inom redovisningen detsamma som kontoenhet.