1. redogörelse

  re`dogörelse subst. ~n ~r ORDLED: redo--gör-els-en
  Svensk ordbok
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 3. teori

  teori, en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem.
 4. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 5. brottslighet

  brottslighet, kriminalitet, gemensam term för begångna straffbelagda handlingar.
 6. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 7. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 8. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 9. koherensteorin för sanning

  koherensteorin för sanning, filosofisk uppfattning enligt vilken en sats är sann om den tillhör det system av satser som ger den mest omfattande, sammanhängande redogörelsen för verkligheten.
 10. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.