1. redskap

  redskap är ett hjälpmedel som man använder när man ska utföra ett arbete eller tillverka något.
 2. redskap

  re`dskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: red-skap-et
  Svensk ordbok
 3. bottensatt redskap

  bottensatt redskap, rörligt fiskeredskap, vanligtvis garn eller nät, som sätts ut på bottnen.
 4. hästanspänt redskap

  hästanspänt redskap, redskap eller maskin med häst som dragare.
 5. redskapsgymnastik

  redskapsgymnastik, all gymnastik, som utförs på eller med hjälp av redskap.
 6. redskapsgymnastik

  re`dskapsgymnastik subst. ~en ORDLED: red-skaps--gymn-ast-ik-en
  Svensk ordbok
 7. pelota

  pelota, samlingsnamn på olika spel mellan två spelare eller lag om två man eller fler.
 8. obsidian

  obsidian är en hård och glaslik bergart som oftast är svart till färgen.
 9. kula

  kula, redskap i kulstötning.
 10. eldpump

  eldpump, redskap för eldframställning.