1. reel

  reel, brittisk, ursprungligen skotsk, folkdans i 2/4- eller 4/4-takt och snabbt tempo, belagd sedan 1500-talet.
 2. reellt tal

  reellt tal, tal som kan åskådliggöras som punkter på en tallinje.
 3. reell effekt

  reell effekt, inom elektroniken detsamma som aktiv effekt.
 4. reellvärd funktion

  reellvärd funktion, i matematiken en funktion vars värdemängd består av reella tal.
 5. reell bild

  reell bild inom optiken kallas också verklig bild.
 6. reell

  reell´ adj. ~t ORDLED: re-ell
  Svensk ordbok
 7. makrill

  makrill, Scomber scombrus, art i familjen makrillfiskar.
 8. rilning

  rilning, process vid tillverkning av stålrör för förbättring av rörets rundhet och ytfinish.
 9. rilning

  rilning, riktmetod för rör, där röret under rotation passerar mellan en konkav och en konvex vals i en rullriktmaskin.
 10. André Dunoyer de Segonzac

  Dunoyer de Segonzac, André, 1884–1974, fransk målare och grafiker.