1. reell effekt

  reell effekt, inom elektroniken detsamma som aktiv effekt.
 2. reell bild

  reell bild inom optiken kallas också verklig bild.
 3. reell

  reell´ adj. ~t ORDLED: re-ell
  Svensk ordbok
 4. heltalsdel

  heltalsdel, det största heltal som inte är större än ett givet reellt tal.
 5. realkonkurrens

  realkonkurrens, reell brottskonkurrens, juridisk term.
 6. reellvärd funktion

  reellvärd funktion, i matematiken en funktion vars värdemängd består av reella tal.
 7. materiell

  materiell (franska matériel, av likabetydande senlat. materialis), som rör materien eller den konkreta verkligheten, fysisk; faktisk, reell (ofta i motsats till formell).
 8. associativ operation

  associativ operation, matematisk operation (betecknad ·) som uppfyller
  ( a· bc=a·( b· c)
  Addition och multiplikation av reella och komplexa tal och matriser är exempel på operationer som är associativa.
 9. R

  R, egentligen R, beteckning för kroppen av reella tal, dvs. mängden av alla tal som kan uttryckas med (oändliga) decimalbråk.
 10. uppräknelig mängd

  uppräknelig mängd, i matematiken en mängd vars element kan numreras med de positiva heltalen 1, 2, 3, ...