1. reell effekt

  reell effekt, inom elektroniken detsamma som aktiv effekt.
 2. reell bild

  reell bild inom optiken kallas också verklig bild.
 3. reell

  reell´ adj. ~t ORDLED: re-ell
  Svensk ordbok
 4. heltalsdel

  heltalsdel, det största heltal som inte är större än ett givet reellt tal.
 5. realkonkurrens

  realkonkurrens, reell brottskonkurrens, juridisk term.
 6. reellvärd funktion

  reellvärd funktion, i matematiken en funktion vars värdemängd består av reella tal.
 7. materiell

  materiell (franska matériel, av likabetydande senlat. materialis), som rör materien eller den konkreta verkligheten, fysisk; faktisk, reell (ofta i motsats till formell).
 8. virtuell bild

  virtuell bild, bild i ett optiskt instrument som inte, till skillnad från en reell bild, kan fångas upp på en skärm eller film.
 9. bruttofotosyntes

  bruttofotosyntes, reell fotosyntes , reell assimilation, bruttoproduktion, den fotosyntes som kan bestämmas genom att man mäter växtdelars eller växters syrgasavgivning, koldioxidupptagning eller bildning av organisk substans (dvs. deras nettofotosyntes, apparenta fotosyntes eller nettoproduktion) och lägger till det som kan uppskattas ha ”förbrukats” genom andningen.
 10. uppräknelig mängd

  uppräknelig mängd, i matematiken en mängd vars element kan numreras med de positiva heltalen 1, 2, 3, ...