1. reell effekt

  reell effekt, inom elektroniken detsamma som aktiv effekt.
 2. reell bild

  reell bild inom optiken kallas också verklig bild.
 3. reell

  reell´ adj. ~t ORDLED: re-ell
  Svensk ordbok
 4. heltalsdel

  heltalsdel, det största heltal som inte är större än ett givet reellt tal.
 5. realkonkurrens

  realkonkurrens, reell brottskonkurrens, juridisk term.
 6. reellvärd funktion

  reellvärd funktion, i matematiken en funktion vars värdemängd består av reella tal.
 7. Honorius

  Honorius ( Flavius Honorius), 384–423 e.Kr., romersk kejsare från 393, efter fadern Theodosius I:s död 395 ensam härskare över den västra rikshälften, medan brodern Arcadius regerade i öst.
 8. Ali Bey

  Ali Bey ( ˙Alī Bey), 1728–73, mamlukhövding i Egypten under osmansk överhöghet.
 9. materiell

  materiell (franska matériel, av likabetydande senlat. materialis), som rör materien eller den konkreta verkligheten, fysisk; faktisk, reell (ofta i motsats till formell).
 10. virtuell bild

  virtuell bild, bild i ett optiskt instrument som inte, till skillnad från en reell bild, kan fångas upp på en skärm eller film.