1. reellt tal

  reellt tal, tal som kan åskådliggöras som punkter på en tallinje.
 2. absolutbelopp

  absolutbelopp, absolutvärde, ett mått på storleken hos ett reellt eller komplext tal, tecknat | a|.
 3. heltalsdel

  heltalsdel, det största heltal som inte är större än ett givet reellt tal.
 4. imaginärt tal

  imaginärt tal, annan benämning på komplext tal.
 5. skalär

  skalär, i matematik och fysik ett reellt eller komplext tal till skillnad mot vektor och tensor.
 6. skenavtal

  skenavtal, avtal som endast till formen har ett reellt innehåll och som ofta i illojalt syfte simulerats för att ge sken av ett verkligt avtal.
 7. adressdebatt

  adressdebatt, engelska debate on the Address, en debatt som regelbundet hålls i det brittiska underhuset efter trontalet.
 8. argument

  argument, fasvinkel hos ett komplext tal.

 9. realbalanseffekt

  realbalanseffekt, effekten av förändringar i relationen mellan penningmängd och prisnivå.
 10. Eva Zettervall

  Zettervall, Eva, född Holm 1941, konstnär.