1. reellt tal

  reellt tal, tal som kan åskådliggöras som punkter på en tallinje.
 2. normalt tal

  normalt tal, matematiskt begrepp.
 3. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 4. imaginärt tal

  imaginärt tal, annan benämning på komplext tal.
 5. heltalsdel

  heltalsdel, det största heltal som inte är större än ett givet reellt tal.
 6. absolutbelopp

  absolutbelopp, absolutvärde, ett mått på storleken hos ett reellt eller komplext tal, tecknat | a|.
 7. argument

  argument, fasvinkel hos ett komplext tal.

 8. kubikrot

  kubikrot, matematisk term.
 9. kedjebråk

  kedjebråk, matematiskt uttryck
 10. skalär

  skalär, i matematik och fysik ett reellt eller komplext tal till skillnad mot vektor och tensor.