1. reflektion

  reflektion, process som innebär att ljus sprids bakåt vid ett gränsskikt, se reflexion.

 2. reflektion

  reflektion se reflexion
  Svensk ordbok
 3. pedagogik

  pedagogik, vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning.
 4. Edmund Burke

  Edmund Burke var en irländsk-brittisk politiker och filosof. Han föddes 1729 och dog 1797.
 5. ljuskälla

  ljuskälla, i allmän bemärkelse ett föremål eller objekt som karaktäriseras av dess utstrålade ljus, inom fysiken specifikt ett föremål i vilket ljus alstras. 

 6. psykosomatik

  psykosomatik, synsättet att kropp och själ hänger ihop eller är ömsesidigt beroende av varandra.
 7. reflexion

  reflexion betyder inom optiken att ljus återkastas från en yta.

 8. Adam

  Adam, den första människan enligt Bibeln.
 9. Babben Larsson

  Larsson, Barbro ( Babben), född 1956, komiker och skådespelerska.
 10. utomhuspedagogik

  utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet.