1. reformator

  reformator, i särskild mening ledare inom någon av de reformrörelser som under 1500-talet ledde till en brytning med den katolska kyrkan, på kontinenten Calvin, Luther, Melanchthon och Zwingli, i England Thomas Cranmer, i Danmark Hans Tausen, i det svenska riket Olaus Petri, Laurentius Petri och Laurentius Andreæ samt, i Finland, Michael Agricola.
 2. reformator

  reforma`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: re-form-at-or-er
  Svensk ordbok
 3. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 4. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 5. Henry Ford

  Ford, Henry, född 30 juli 1863, död 7 april 1947, amerikansk industriman, nyskapare inom biltillverkning och industriell produktionsteknik.

 6. Jean Calvin

  Calvin (egentligen Cauvin), Jean, född 10 juli 1509, död 27 maj 1564, fransk-schweizisk reformator, född i Picardie, död i Genève.
 7. zoroastrism

  zoroastrism eller mazdaism, den äldsta kända religionsformen hos de iransktalande folken.
 8. Olaus Petri

  Olaus Petri har kallats Sveriges reformator.
 9. Jan Hus

  Hus, Jan, tysk namnform Johannes Huss, född ca 1371, död 6 juli 1415, tjeckisk teolog och reformator.
 10. Huldrych Zwingli

  Zwingli, Huldrych (Ulrich), född 1 januari 1484, död 11 oktober 1531, schweizisk reformator.