1. regal

  regal, ca 1400–ca 1750 en liten portabel orgel med enbart rörstämmor.
 2. regalskepp

  regalskepp, benämning för de största skeppen inom svenska örlogsflottan, som första gången förekom under Gustav II Adolfs regering i 1617 års skeppsgårdshandlingar.
 3. regalier

  regalier, kungliga värdighetstecken, se riksregalier.
 4. regal

  2rega´l subst. ~en ~er ORDLED: reg-al-en
  Svensk ordbok
 5. regal

  1rega´l adj. ~t ORDLED: reg-al
  Svensk ordbok
 6. regale

  regale, regalrätt, kunglig rättighet, rättighet som i äldre tid ansågs tillkomma statsmakten.
 7. regalrätt

  regalrätt, detsamma som regale.
 8. regale

  rega`le subst. ~t ~n ORDLED: reg-al-et
  Svensk ordbok
 9. regalier

  regalier [-a`l- el. -a´l-] subst., plur. ORDLED: reg-ali-er
  Svensk ordbok
 10. regalskepp

  rega`lskepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: reg-al--skepp-et
  Svensk ordbok