1. regel

  regel, som kyrkohistorisk term föreskrifter som reglerar livet i ett kloster eller en religiös orden.
 2. regeletik

  regeletik handlar om att göra rätt genom att följa regler.
 3. regelutilitarism

  regelutilitarism, en variant av utilitarism. Enligt regelutilitarismen skall utilitarismens krav om bästa möjliga konsekvenser inte tillämpas direkt på enskilda handlingar utan på regelsystem, som sedan i sin tur skall styra våra handlingar.
 4. regel

  regel, långsmalt trävirke med tjockleken 34–63 mm och bredden 70–125 mm.
 5. regel

  regel, regelkolv, rigel, i lås (regellås) den spärrande delen mellan dörr och karm.
 6. Hückels regel

  Hückels regel, inom kemin en regel för hur antalet π-elektroner i en omättad cyklisk förening är relaterat till föreningens grad av aromaticitet.
 7. gyllene regeln

  gyllene regeln, vishetsregel belagd i olika former, bland annat ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matteusevangeliet 7:12).

 8. regel

  2re`gel subst. ~n reglar äv. ri`gel ~n riglar ORDLED: regl-ar, rigl-ar
  Svensk ordbok
 9. regel

  1re´gel subst. ~n regler ORDLED: regl-er
  Svensk ordbok
 10. etisk regel

  etisk regel, inom affärslivet, se affärsetik.