1. regelrätt

  re`gelrätt adj., neutr. ~ ORDLED: regel--rätt
  Svensk ordbok
 2. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.

 3. placeboeffekt

  placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös.
 4. homeopati

  homeopati, alternativmedicinsk verksamhet som grundar sig på antagandet att ”liknande botar liknande”.
 5. Thomas A. Edison

  Edison, Thomas Alva, född 11 februari 1847, död 18 oktober 1931, amerikansk uppfinnare och industriman.
 6. Afghanistankriget

  Afghanistankriget, ett folkligt uppror och därefter ett gerillakrig mot den kommunistiska regim som tog makten i Afghanistan 1978.

 7. folkförsamling

  folkförsamling, politiskt-konstitutionell term i första hand förbunden med antikens statsformer.
 8. koordinater

  koordinater, tal som anger läget för punkter i planet eller det tredimensionella rummet (allmänt i det n-dimensionella rummet) i förhållande till ett koordinatsystem.
 9. tresäde

  tresäde, treskiftesbruk, trevångsbruk, tredingsbruk, ett system med träda vart tredje år vilket tillämpades i många jordbruksbygder från medeltiden till den agrara revolutionen på 1700–1800-talen.
 10. avlatshandel

  avlatshandel, penningavlat, ett kyrkligt missbruk vid medeltidens slut.