1. regent

  regent, tillförordnad utövare av monarkens uppgifter.
 2. regent

  regent, styresman i ett monarkiskt statsskick, statschef.
 3. regent

  regen´t subst. ~en ~er ORDLED: reg-ent-en
  Svensk ordbok
 4. Regentdiamanten

  Regentdiamanten, indisk briljantslipad diamant om 140,50 carat, inköpt 1702 av den brittiske köpmannen Thomas Pitt (1653–1726), som 1717 sålde den till franske regenten, hertigen av Orléans.
 5. regentlängd

  regen`tlängd subst. ~en ~er ORDLED: reg-ent--längd-en
  Svensk ordbok
 6. Filip regenten

  Filip regenten, fransk regent 1715–23, se Philippe II av Orléans.
 7. Bernadotte

  Bernadotte är en släkt från Frankrike.
 8. Swaziland

  Swaziland, stat i södra Afrika.

 9. William Marshal

  William Marshal , engelsk regent, se Pembroke.
 10. Filip II

  Filip II, fransk regent 1715–23, se Philippe II d’ Orléans.