1. region

  region, sekundärkommun för kommunal självstyrelse i länen med allmän kompetens, kommunal beskattningsrätt och ansvar för vissa speciallagsreglerade uppgifter inom framförallt hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

 2. region

  region, term som i sin allmänna betydelse avser ett geografiskt område.
 3. regionalt standardspråk

  regionalt standardspråk, regionalt riksspråk , regional variant av det svenska riks- eller standardspråket.
 4. regionfullmäktige

  regionfullmäktige, högsta beslutande organ i landets 21 regioner.

 5. Region Syddanmark

  Region Syddanmark, region i södra Danmark; 12 256km 2, 1 205 728 invånare (2015).
 6. Region Gävleborg

  Region Gävleborg, regionkommun för Gävleborgs län.

 7. Region Dalarna

  Region Dalarna, regionkommun för Dalarnas län. 

 8. Region Stockholm

  Region Stockholm, regionkommun för Stockholms län. 

 9. regionalpolitik

  regionalpolitik, politik som syftar till att trygga likvärdiga förutsättningar för samhällsutvecklingen i olika delar av ett land.
 10. regionalgeografi

  regionalgeografi, den geografiska beskrivningen och diagnosen av större eller mindre områden på jordytan (t.ex. länder, provinser, naturområden).