1. registrering

  registrering görs när namn, siffror eller annat förs upp på en lista eller förteckning.
 2. registrering

  registre´ring subst. ~en ~ar ORDLED: reg-istr-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. registreringsbevis

  registreringsbevis, identitetshandling för registrerat fordon i Sverige, utfärdat av Transportstyrelsen.
 4. registreringsskylt

  registreringsskylt, nummerskylt, identifieringsskylt med svarta bokstäver och siffror på vit botten för motorfordon som används i Sverige.

 5. registreringsskylt

  registre`ringsskylt subst. ~en ~ar ORDLED: reg-istr-er-ings--skylt-en
  Svensk ordbok
 6. registreringsnummer

  registre`ringsnummer subst. registreringsnumret, plur. ~, best. plur. registreringsnumren el. ~na ORDLED: reg-istr-er-ings--numr-et
  Svensk ordbok
 7. Patent- och registreringsverket

  Patent- och registreringsverket, Patentverket, PRV, Stockholm, avgiftsfinansierad statlig myndighet som tillkom 1892 genom en utbrytning ur Kommerskollegium och fick sitt nuvarande namn 1895.

 8. instrumentbur

  instrumentbur, termometerbur, väderbur, konstruktion vid väderstationer som skyddar meteorologiska instrument mot strålning och nederbörd.
 9. fonokardiogram

  fonokardiogram, grafisk registrering, erhållen genom fonokardiografi.
 10. företagsetablering

  företagsetablering, registrering av företag, t.ex. aktiebolag registreras vid Bolagsverket.