1. reglering

  reglering, i tekniska sammanhang manuell eller automatisk styrning av t.ex. naturliga förlopp eller tekniska processer.
 2. reglering

  reglering, föreskrifter som staten utfärdar i syfte att påverka ekonomin i önskad riktning, t.ex. hyresreglering.
 3. automatisk reglering

  automatisk reglering, se reglerteknik.
 4. adaptiv reglering

  adaptiv reglering innebär att ett system kan ställa in sina parametrar automatiskt och justera dem då betingelserna förändras.
 5. reglering

  regle´ring subst. ~en ~ar ORDLED: regl-er-ing-en
  Svensk ordbok
 6. optimal reglering

  optimal reglering, inom reglertekniken reglering där regulatorn bestäms genom optimering av en kriteriefunktion.
 7. regleringsbrev

  regleringsbrev, skrivelse varigenom regeringen ställer av riksdagen beviljade anslag till myndighets förfogande.
 8. feedback

  feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen.
 9. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 10. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.