1. reguljär

  reguljär, som följer uppställda regler; regelbunden.
 2. reguljär trupp

  reguljär trupp, militär styrka som ingår i en stats ordinarie krigsorganisation.
 3. reguljärflyg

  reguljärflyg, kommersiell flygtrafik som bedrivs enligt fastställda tidtabeller.
 4. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 5. reguljär

  reguljä´r adj. ~t ORDLED: regulj-är
  Svensk ordbok
 6. Bastiljen

  Bastiljen, franska la Bastille, fästning som ingick i Paris medeltida försvarsverk.
 7. reguljära kristallsystemet

  reguljära kristallsystemet, annat namn på kubiska kristallsystemet.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 10. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.