1. rehabilitera

  rehabilite´ra verb ~de ~t ORDLED: re-hab-il-it-er-ar SUBST.: rehabiliterande, rehabilitering
  Svensk ordbok
 2. Maria Magdalenehem

  Maria Magdalenehem, anstalter etablerade under medeltiden för att rehabilitera prostituerade kvinnor.
 3. Eyolf Mattson

  Mattson, Eyolf, 1897–1965, finländsk-sovjetisk militär.
 4. Jørgen Haagen Schmith

  Haagen Schmith, Jørgen, Citronen, 1910–44, dansk motståndsman.
 5. Jumdjaagijn Tsedenbal

  Tsedenbal, Jumdjaagijn, 1916–91, mongolisk politiker (kommunist), generalsekreterare (partichef) för Mongoliska folkets revolutionära parti 1940–84, ordförande i Ministerrådet (regeringschef) 1952–54 och 1958–74, därpå ordförande för Stora Chural (statschef) till 1984, då han överraskande avsattes.
 6. företagsfysioterapeut

  företagsfysioterapeut, företagssjukgymnast, fysioterapeut i företagshälsovård med såväl förebyggande som rehabiliterande uppgifter avseende speciellt rörelseorganens belastningsskador.
 7. Vladimir Klementis

  Klementis, Vladimir, 1902–52, tjeckoslovakisk politiker (kommunist), utrikesminister 1948–50.
 8. behandlingsarbete

  behandlingsarbete, sammanfattande benämning på systematisk psykologisk eller social verksamhet för att rehabilitera människor.
 9. hemikorporektomi

  hemikorporektomi, ett operativt ingrepp: amputation genom nedre delen av bålen så att bäckenet och benen avlägsnas.
 10. Grigorij Zinovjev

  Zinovjev, Grigorij, egentligen Hirsch Apfelbaum, 1883–1936, sovjetisk politiker.