1. rehabilitera

  rehabilite´ra verb ~de ~t ORDLED: re-hab-il-it-er-ar SUBST.: rehabiliterande, rehabilitering
  Svensk ordbok
 2. företagsfysioterapeut

  företagsfysioterapeut, företagssjukgymnast, fysioterapeut i företagshälsovård med såväl förebyggande som rehabiliterande uppgifter avseende speciellt rörelseorganens belastningsskador.
 3. Maria Magdalenehem

  Maria Magdalenehem, anstalter etablerade under medeltiden för att rehabilitera prostituerade kvinnor.
 4. Eyolf Mattson

  Mattson, Eyolf, 1897–1965, finländsk-sovjetisk militär.
 5. Jørgen Haagen Schmith

  Haagen Schmith, Jørgen, Citronen, 1910–44, dansk motståndsman.
 6. Vladimir Klementis

  Klementis, Vladimir, 1902–52, tjeckoslovakisk politiker (kommunist), utrikesminister 1948–50.
 7. behandlingsarbete

  behandlingsarbete, sammanfattande benämning på systematisk psykologisk eller social verksamhet för att rehabilitera människor.
 8. hemikorporektomi

  hemikorporektomi, ett operativt ingrepp: amputation genom nedre delen av bålen så att bäckenet och benen avlägsnas.
 9. Hjärtebarnsföreningen

  Hjärtebarnsföreningen, ideell handikapporganisation, vars syfte är att förbättra villkoren för barn och ungdomar som är födda med hjärtfel samt stödja deras föräldrar.
 10. individualprevention

  individualprevention, specialprevention, den verkan som bestraffning har på den straffades benägenhet att begå nya brott.