1. rehabilitera

  rehabilite´ra verb ~de ~t ORDLED: re-hab-il-it-er-ar SUBST.: rehabiliterande, rehabilitering
  Svensk ordbok
 2. hemikorporektomi

  hemikorporektomi, ett operativt ingrepp: amputation genom nedre delen av bålen så att bäckenet och benen avlägsnas.
 3. Maria Magdalenehem

  Maria Magdalenehem, anstalter etablerade under medeltiden för att rehabilitera prostituerade kvinnor.
 4. postkommotionellt syndrom

  postkommotionellt syndrom, sammanfattande benämning på ofta långdragna, men övergående besvär efter hjärnskakning ( commotio).
 5. företagsfysioterapeut

  företagsfysioterapeut, företagssjukgymnast, fysioterapeut i företagshälsovård med såväl förebyggande som rehabiliterande uppgifter avseende speciellt rörelseorganens belastningsskador.
 6. Eyolf Mattson

  Mattson, Eyolf, 1897–1965, finländsk-sovjetisk militär.
 7. Jørgen Haagen Schmith

  Haagen Schmith, Jørgen, Citronen, 1910–44, dansk motståndsman.
 8. Vladimir Klementis

  Klementis, Vladimir, 1902–52, tjeckoslovakisk politiker (kommunist), utrikesminister 1948–50.
 9. behandlingsarbete

  behandlingsarbete, sammanfattande benämning på systematisk psykologisk eller social verksamhet för att rehabilitera människor.
 10. vårdkvalitet

  vårdkvalitet, graden av måluppfyllelse i vårdarbetet.