1. relaxation

  relaxation, den process som följer då ett system i jämvikt utsätts för en momentan förändring av de yttre villkoren.
 2. relax

  relax, åtgärd av inskrivningsmyndigheten som innebär att en av flera gemensamt intecknade fastigheter befrias från inteckning.
 3. relaxin

  relaxin, hormon som bildas i gulkroppen i äggstocken under graviditet.
 4. relaxa

  relaxa [-lak´sa el. -läk´sa] verb ~de ~t ORDLED: re-lax-ar SUBST.: relaxande
  Svensk ordbok
 5. Joan Guinjoan

  Guinjoan, Joan, född 1931, spansk (katalansk) tonsättare.
 6. laxera

  laxe´ra verb ~de ~t ORDLED: lax-er-ar SUBST.: laxerande, laxering
  Svensk ordbok
 7. release

  release [-li´s] subst. ~n [-li´sen] ~r [-li´ser] ORDLED: re-leas-en
  Svensk ordbok