1. rensa

  ren`sa verb ~de ~t ORDLED: rens-ar SUBST.: rensande, rensning
  Svensk ordbok
 2. bomull

  bomull är ett slags ull som sitter på fröna hos en tropisk buske.
 3. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 4. inkomst

  inkomst, summan av konsumtion och sparande under en viss tidsperiod. 

 5. dvärgplanet

  dvärgplanet, benämning på de största småplaneterna med i det närmaste rund form.
 6. rensare

  ren`sare subst. ~n äv. rensarn, plur. ~, best. plur. rensarna ORDLED: rens-ar-en
  Svensk ordbok
 7. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 8. automatisering

  automatisering innebär att man utformar en process så att den går av sig själv – den blir automatisk.

 9. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 10. nejonögon

  nejonögon, Cephalaspidomorphi , klass i fiskgruppen rundmunnar med en nu levande ordning, nejonögon (Petromyzonti­for­mes), och de utdöda pansarnejonögonen.