1. representant

  representan´t subst. ~en ~er ORDLED: re-pre-sent-ant-en
  Svensk ordbok
 2. representanthuset

  representanthuset, engelska House of Representatives, den ena delen av den högsta lagstiftande församlingen (Kongressen) i USA.
 3. representantskap

  representan`tskap subst. ~et ORDLED: re-pre-sent-ant-skap-et
  Svensk ordbok
 4. representanthuset

  representan`thuset subst., best. f. ORDLED: re-pre-sent-ant--hus-et
  Svensk ordbok
 5. De ständiga representanternas kommitté

  De ständiga representanternas kommitté, arbetsutskott inom EU, se Coreper.
 6. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO.
 7. Ingmar Ström

  Ström, Ingmar, 1912–2003, kyrkoman, biskop i Stockholms stift 1971–79.
 8. Wilhelm von Humboldt

  Humboldt, Wilhelm von, 1767–1835, tysk ämbetsman och lärd, bror till Alexander von Humboldt.
 9. Mary Wigman

  Wigman, Mary, egentligen Marie Wiegmann, 1886–1973, tysk dansös, koreograf och pedagog.
 10. Nicos Anastasiades

  Anastasiades, Nicos, född 1946, grekcypriotisk politiker, president sedan 2013.